Avtor: jv Objavljeno: 30. 05. 2020

OZNANILA  binkoštna nedelja   31. maj 2020

 

BINKOŠTNI PONEDELJEK - Marija, Mati Cerkve: Slov. v. 830 za + Rozalijo (obl.), Stanka Metličarja, sestre Zdenko, Cvetko, Angelo, brata Stanka in Marjana, svaka Antona ter nečaka Andreja in Francija

                   Hajd. 1000 za + Katico (obl.), Janeza, Marijo Gorčenko, Jurija, Marijo Hazimali in Maksa Drole

                   Hajd. 1900 za + starše Jožefa, Edito Petelinšek (obl.), Antonijo Kosenburger, Jožefa, Angelo Honomihl, Mihaela, Antonijo Furek, sestre Silvo, Marijo, Ano, Mihaelo, Katico, svaka in nečakinje   

TOREK:     Hajd. 730 za telesno in duševno zdravje v družini   

SREDA:     Hajd. 1900 za + Ivana Kampla (obl.), starše, brata, sestre Kampl, Marijo Murko, Milana Korošca, Franca Tomaniča in sorodnike

                   Hajd. 1900 za + Zofijo Fesel

ČETRTEK: Hajd. 730 za duhovniške in redovniške poklice

PETEK:      Hajd. 1900 za + starše Franca, Marijo Klaneček in Ivana Šolarja

SOBOTA:   Hajd. 1900 za + moža Franca (obl.), sina Miroslava Metličarja, dvojne starše in sorodnike

                    Hajd. 1900 za + Zofijo Fesel  

NEDELJA: Hajd. 700  za žive in rajne župljane

                   Kung. 730 za + Zofijo Fesel (darovali kungovški in gerečki verniki)

                   Slov. v. 830 za + Katarino in Jožefa Brodnjaka  

                   Hajd. 1000 za + starše Frančiško (obl.), Jakoba Tementa in družini Zupanič, Tement

                   Hajd. 1000 za + starše Elizabeto (obl.), Leopolda Valha (obl.) in očeta Ignaca Toša

 

  1. Godovi tedna: jutri binkoštni ponedeljek, praznik Marije, Matere Cerkve, v torek Marcelin in Peter, mučenca, v sredo Karel Lwanga in drugi ugandski mučenci, v četrtek Peter Veronski, redovnik, mučenec, hkrati prvi četrtek, v zvezi s sveto mašo bomo zmolili molitve za nove duhovniške in redovniške poklice, v petek Bonifacij, škof, mučenec, obenem prvi petek, po dvomesečnem premoru bom spet obiskal bolnike na domu, v soboto Norbert, škof, hkrati prva sobota, posvetitev Brezmadežnemu Srcu Marijinemu.   
  2. Prihodnja nedelja praznik Sv. Trojice, pri vseh mašah nabirka za bogoslovje.  
  3. Prišla je 22. številka Družine in 6. številka Ognjišča.
  4. Iskreni Bog povrni vrtnarstvu Danijela Zupaniča iz Sp. Hajdine za podarjene rože za cvetlične grede.
  5. Jutri, ob 13. uri, pogreb Franca Butolena, 78 let, iz Skorbe. Molimo zanj.