Preskoči na vsebino

nalagam novice...

ŽUPNIJA SV. MARTIN HAJDINA

Cerkev Sv. Martina na Hajdini je bila sprva podružnica prafare Hoče – vikariat. Leta 1597 postane samostojna dušnopastirska postaja, torej župnija.
Danes šteje župnija 5200 ljudi, vanjo pa spada osem vasi: Zg. in Sp. Hajdina, Draženci, Skorba, Hajdoše, Slovenja vas, Gerečja vas, Turnišče in Kungota.
Od imenovanih sta dve podružnici, in sicer Kungota s cerkvijo sv. Kunigunde, s freskami iz 1588. leta in v Slovenji vasi z novo cerkvijo sv. Marije Vnebovzete in s pripadajočimi prostori nastajajočega pastoralnega centra iz leta 1992. Del bivšega ozemlja Hajdinske župnije pa pripada danes na novo ustanovljeni župniji sv. Družine – Kidričevo.

Lansko leto smo obnovili streho na prezbiteriju stare cerkve, letos bomo z deli nadaljevali na prezbiteriju nove cerkve. Tisti, ki želite finančno podpreti obnovo, lahko svoj dar prinesete v župnišče ali v zakristiji vzamete položnico ali si jo izpolnite po vzorcu, preko katere lahko nakažete svoj dar. Hvala že vnaprej!