Avtor: jv Objavljeno: 6. 07. 2018

ZAHVALA OB SKLEPU ORATORIJA

 

Manitu – hvala! Manitu je indijanski bog, ki mu je Friderik Baraga, osrednji lik letošnjega oratorija, kot misijonar med ameriškimi Indijanci, nadel krščansko ime Bog ljubezni. In temu Bogu lahko ob sklepu 2. hajdinskega oratorija rečemo samo hvala za vse, tudi za vreme, ki je prvič po nekaj mesecih pet dni vzdržalo brez dežja. Da je vse potekalo kot je treba, je zagotovo pripomogla dobra priprava na oratorij, ki jo je imel v rokah diakon Primož Lorbek, zato najprej njemu Bog povrni. Bog povrni animatorjem na čelu s katehistinjo Mileno Pintarič, gostu našega oratorija msgr. mag. Antonu Pačniku. Zahvala velja Tadeju Kurniku za vlogo Barage in voditelju petja na oratoriju. Hvala voditeljem delavnic: Dragici Vegelj, Denisu Krajncu, Gašperju Mlakarju, Piji Panič, Valeriji Vogrinec Potočnik, Zvonimirju Pintariču, Nataliji Zabav in kmetiji Murko. Animatorji so svoje delo opravili kot pravi profesionalci, vrhunsko skratka. Bog povrni vam otroci, ki ste se vključili v oratorij.  Hvala vam staršem, ki ste nam jih zaupali. Brez sponzorjev in donatorjev si seveda tako velikega projekta ni mogoče niti zamisliti. Stroški oratorija namreč znašajo 9.384 €. Od tega je bil prispevek staršev 1.875 € in 1.435 € smo zbrali s prodajo medu in lučke, skupaj torej 3.310 €. Razliko v višini 6.074 € so, Bog jim stoterno povrni, pokrili donatorji in sponzorji. Z veseljem jih bom sedaj naštel: Marko in Metka Drobnič Gerečja vas, Martin in Nataša Turk Ptujska Gora, LKW Ino Janko Malinger Gerečja vas, Emil in Mateja Ogrizek Zg. Hajdina, Občina Hajdina, birmanci in birmanke, prvoobhajanci, Janez Karnekar Cerkvenjak, Vilma Angel in Terme Ptuj, Franc Mlakar in Golf Ptuj,  Perutninarstvo Brigita in Karl Svenšek Gerečja vas, Trgonet – Dragica in Janko Vegelj Slovenja vas, Lekarna pri sv. Martinu – Metoda Meško Žitnik Zg. Hajdina, Sonja prevozništvo – Sonja in Franc Vogrinec Zg. Hajdina, Specialistična internistična ambulanta – dr. Marta Simonič Zg. Hajdina, Pomlad – Martin in Marija Drevenšek Gerečja vas, Tkalec Andrej in Perutninarska zadruga Ptuj Sp. Hajdina, Gandin MBS – Milan in Silva Brodnjak Zg. Hajdina, Avtoprevozništvo Cartl – Darko Cartl Zg. Hajdina, Papirnica Bukvica Ptuj, Angela in Rajko Cartl Zg. Hajdina, Cartl Frančiška Zg. Hajdina, Darja in Damjan Pleteršek Slovenja vas, Martina in Branko Horvat Draženci, Bojan in Brigita Vrabl Zg. Hajdina, Podjetje Felnar Sp. Hajdina, Anton Cestnik in Društvo upokojencev Hajdina, Ema in Jakob Kokol Skorba, Angelca in Stanko Vogrinec Hajdoše, Cvetka in Janko Merc Zg. Hajdina, Mateja in Tomi Gojkošek Draženci, Vlado in Jelka Zupanič Sp. Hajdina, Marjan in Dragica Horvat Hajdoše, Marjana Miklaužič Gerečja vas, Bernarda in Aleksander Stojanovič Skorba, Julijana in Stanko Metličar Zg. Hajdina, Jani in Janja Lajh Draženci, Garant zavarovanje Branko in Marija Šmigoc Gerečja vas, Picerija Moschkon Zg. Hajdina, Andrej in Brigita Tumpej Zg. Hajdina, Katica Zajšek Skorba, Viktor in Sabina Hotko Skorba, Franc Kancler in Irena Junger Sp. Hajdina, Gostilna Čelan Slovenja vas, Uroš in Barbara Krajnc Skorba, Nataša in Kristjan Sitar Hajdoše, Janko in Frančiška Lorbek Zavrč, Družine Mlinarič, Cafuta, Kmetec Zg. Hajdina, Franc in Frančka Cartl Zg. Hajdina, PGD Hajdina, Majda Vrabl Sp. Hajdina, Franc in Marija Žunkovič Hajdoše, Marta Sitar Zg. Hajdina, Terezija Žerak Sp. Hajdina in Zdenka Holc Kungota. Z različnimi dobrotami in pomočjo ste se na oratoriju izkazali: Pan Kidričevo, Dragica Vegelj, Lizika Cestnik, Marinka Malinger, Marjana Marčinko, Jožica Murko, Irena Junger, Angela Cartl, Marija Kmetec, Ida Kraner, Kristina Kirbiš, Nežika Leljak, Marija Tement, Angela Mlakar, Martina Vogrinec in Terezija Glažar ter še nekateri, ki so prinesli kakšne dobrote in jih izročili animatorjem, oni mi pa niso znali povedati kdo jih je prinesel, tudi tem Bog povrni. Upam, da nisem nobenega izpustil ali ga v teh dneh spregledal, ko se je prikazal na našem dvorišču. Hvala tudi tistim, ki ste molili za naš oratorij. Vsem skupaj še enkrat veliki Bog plačaj. Župnik skupaj z animatorji kliče v stilu nekoč popularne pesmi: Računajte na nas, mi pa seveda računamo na vas!

 

                                                                                                                      Primož Lorbek

                                                                                                                      voditelj oratorija