V letu 2018 so umrli:

 1. Matjašič Elizabeta, 69 let, iz Sp. Hajdine
 2. Nežmah Štefan, 97 let, iz Skorbe
 3. Mlakar Darko, 51 let, iz Dražencev
 4. Potočnik Miran, 66 let, iz Sel
 5. Jerenko Ljudmila, 90 let, iz Ul. Šercerjeve brigade v Turnišču
 6. Štebih Franc, 77 let, iz Hajdoš
 7. Rozman Marija, 87 let, iz Gerečje vasi
 8. Žuman Anton, 42 let, iz Kungote
 9. Kiselak Marija, 69 let, iz Gerečje vasi
 10. Marčinko Ana, 89 let, iz Hajdoš
 11. Kurež Terezija, 77 let, z Zg. Hajdine
 12. Štumberger Ana, 83 let, iz Hajdoš
 13. Černenšek Marija, 80 let, iz Dražencev
 14. Rodošek Silvo, 53 let, iz Kungote
 15. Nahberger Rudolf, 69 let, z Zg. Hajdine
 16. Huzjan Jožef, 84 let, z Zg. Hajdine
 17. Hojski Pavla, 94 let, iz Toplakove ul. v Turnišču
 18. Korošec Majda, 64 let, z Zg. Hajdine
 19. Kaisersberger Karl Martin, 73 let, iz Gerečje vasi
 20. Marčinko Milan, 63 let, iz Hajdoš