Dekanijsko romanje sodelavcev Karitas

Bili smo v Beli krajini ( Metlika, Rosalnice - Tri fare, Vinji vrh in Semič)