Avtor: jv Objavljeno: 31. 12. 2016

V letu 2017 so umrli:

 1. Kmetec Štefan, 72 let, iz Dražencev
 2. Krumpak Alojzij, 78 let, z Zg. Hajdine
 3. Galun Ivan, 58 let, iz Skorbe
 4. Svenšek Frančiška, 92 let, iz Mejne c. v Turnišču
 5. Malek Frančiška, 93 let, iz Sp. Hajdine
 6. Vrbnjak Silva, 70 let, iz Sp. Hajdine
 7. Skok Angela, 83 let, iz Zidanškove ul. v Turnišču
 8. Plajnšek Roza, 90 let, iz Kungote
 9. Bračko Terezija, 83 let, z Zg. Hajdine
 10. Cafuta Ana, 78 let iz Skorbe
 11. Čelig Martin, 28 let, z Zg. Hajdine
 12. Duh Franc, 73 let, iz Praprotnikove ul. na Sp. Hajdini
 13. Vaupotič Janez, 84 let, iz Slovenje vasi
 14. Repec Franc, 62 let, iz Kungote
 15. Korošec Karolina, 89 let, z Zg. Hajdine
 16. Korošec Franc, 65 let, z Zg. Hajdine
 17. Korošec Stanislav, 86 let, z Zg. Hajdine
 18. Zupanič Franc, 68 let, iz Hajdoš
 19. Filipaja Erika, 75 let, iz Gubčeve ul. na Sp. Hajdini
 20. Polanec Terezija, 65 let, iz Ul. Šercerjeve brigade v Turnišču
 21. Visinski Slavko, 81 let, iz Gerečje vasi
 22. Vidovič Janez, 80 let, iz Skorbe
 23. SvenšekTerezija, 90 let, iz Gerečje vasi
 24. Verdenik Jožef, 87 let, iz Gerečje vasi
 25. Turk Vilibald, 86 let, iz Kungote
 26. Burjan Vilma, 89 let, iz Skorbe
 27. Forstnerič Elizabeta, 94 let, iz Toplakove ul. v Turnišču
 28. Širovnik Jakob, 83 let, z Zg. Hajdine
 29. Kaisersberger Franc, Gerečja vas
 30. Ules Alojz, 72 let, iz Hajdoš
 31. Trbovič Marija, 69 let, z Rogaške c. na Sp. Hajdini
 32. Turnšek Majda, 66 let, iz Skorbe
 33. Martin Malinger, 73 let iz Gerenčje vasi 
 34. Metličar Franc, 43 let, iz Slovenje vasi
 35. Kokol Otilija, 84 let, iz Slovenje vasi
 36. Bezjak Janez, 93 let, iz Hajdoš
 37. Koštomaj Milan, 85 let, iz Skorbe
 38. Florjančič Anton, 80 let, iz Sagadinove ul. v Turnišču