Dekanijsko srečanje ministrantov

Pri sv. Vidu pri Ptuju so se srečali in prijetno družili ob raznih igrah ministranti dekanij Ptuj in Zavrrč.