Župnijski pastoralni svet 2015

Novoizvoljeni Župnijski pastoralni svet je prijel listino o imenovanju.