IZ ZGODOVINE NAŠE CERKVE IN ŽUPNIJE

Korenine civilizacije, kulture in verovanja tukajšnega naselja z okolico segajo v davno 4. stol. pred Kristusom. Na prostoru današnje cerkve so bili odkriti grobovi celo iz še starejše bronaste dobe. V antiki se tod razprostira del bližnjega rimskega Ptuja - Poetovie. Iz tega časa se odlikuje predvsem 1913. leta najden tempelj boga Mitre. Hajdina se kot Gandin prvič omenja leta 1164. Leta 1190 so kraj dobili Žički kartuzijani i 1202. leta se kraj že deli na Spodnjo in Zgornjo Hajdino. Najstarejša slovenska oblika imena je najdena na nagrobniku župnika Rajevca, ki je dal leta 1645 postaviti kapelo sv. Roka v spomin na kugo v teh krajih.Šola je tukaj obstajala že 1705. leta.

CERKEV SV. MARTINA

Prav na robu vzvišenega prostora z lepim razgledom po okolici je bila zgrajena prvotna cerkev ob nekdanji rimski cesti okoli leta 1000, v času kužne epidemije. Na njenem mestu je 1390. leta bila pozidana nova gotska cerkev in z njo znameniti gotski prezbiterij. Le-ta je z zvezdastim rebrastim obokom najstarejši v Sloveniji. Obočni služniki slone v njem delno na konzolah, ki imajo obliko fantastičnih mask in so v najtesnejši povezavi s takratno vodilno češko umetnostnjo vidnega evropskega mojstra Petra Parlerja. Prav te konzolne maske predstavljajo neprecenljivo vrednost v naši umetnosti in hkrati nakazujejo povezavo Hajdine in bližnje Ptujske Gore. V samem prezbiteriju so še ogleda vredni fragmenti srednjeveškega gotskega slikarstva in dokaj dobro ohranjen kamniti tabernakelj. Za današnjo podobo svetišča ima zgodovinske zasluge nekdanji tukajšnji župnik in duhovni svetovalec g. SIMON KVAR. Ob mnogovrstnih zaslugah mu je največjo slavo prinesla okoliščina, da je svoje premoženje namenil za prelep in najplemenitejši cilj - za gradnjo nove cerkve. Tako je tri leta po njegovi smrti, po trdih prizadevanjih njegovega naslednika župnika Andreja Vuka bil 7. avgusta 1873 že položen temeljni kamen in naslednje leto, 15. novembra 1874, je bila nova cerkev posvečena. V tej cerkvi, križne oblike, je znameniti gotski prezbiterij postal sedaj stranska kapela. Od prvotne cerkve je ohranjen tudi zvonik. Vsa cerkev in oprema sta v gotskem oziroma neogotskem slogu, enako oltarji, ki so postavljeni po načrtu prof. Ortweina iz Graza. Orgle z 10 registri je naredil orgelski mojster Marko Pavlinič iz Zagreba v letu 2004.