BLAGRI ZAKONSKEGA ŽIVLJENJA

Zakonski skupini Martin Tourski in A.M.Slomšek

 

Blagor nama, kadar spoznava, da je najin sozakonec najboljši za naju, ker bova to veselje uživala tudi v nebeškem kraljestvu.

Blagor nama, kadar sva razočarana nad nama ali nad samim seboj, kajti Božje srce je večje od človeškega in ve, kaj je ponižnost.

Blagor nama, kadar krotiva svojo jezo, svoj jezik, svojo pamet(nost) in dopuščava, da ob naju živi od naju povsem drugačen človek.

Blagor nama, kadar živiva v skladu z naukom svoje vere, ker je njen temelj zanesljiv za naju in za najine otroke.

Blagor nama, kadar sva strpna in potrpežljiva drug z drugim, ker samo s tem otroke učiva strpnosti in potrpežljivosti in ker smeva samo v tem primeru pričakovati, da bo Bog tudi z nama strpen in potrpežljiv.

Blagor nama, če sva drug do drugega spoštljiva, iskrena in poštena, če med nama ni laži, ker si lahko pogledava v oči in se pogovarjava.

Blagor nama, kadar sva pripravljena prositi za odpuščanje, ker tudi s tem rasteva, napredujeva.

Blagor nama, če znava ohranjati pravilen odnos do materialnih dobrin, si zanje prav prizadevati, se zanje zahvaljevati in jih deliti s potrebnimi.

Blagor nama, kadar storiva vse, kar moreva, za mir - med nama, v odnosu s starši ali z otroki, v soseski, službi.

Blagor nama, kadar se sprejemava taka, kakršna sva.