ŽUPNIJSKI URAD

SV. MARTIN - HAJDINA

Zg. Hajdina 40

2288   HAJDINA                                                                                              Datum:  3. 06. 2024

 

 

 

VABILO NA REDNO SEJO ŽPS – a

 

 

Spoštovani član - ica ŽPS - a!

 

Vljudno Vas vabim na redno sejo ŽPS – a, ki bo v četrtek, 13. junija 2024, ob 1930 uri, v veroučni učilnici na Hajdini.

 

Dnevni red:

 1. Uvodna molitev in pozdrav

 2. Ugotovitev prisotnosti

 3. Pregled zapisnika zadnje seje

 4. Poslušanje Boga je srce molitve

 5. 1. sv. obhajilo in sv. birma  

 6. Razno

 

»Ustvarjeni smo za molitev, za komuniciranje z Bogom, za življenje v Bogu. Če človek ne moli, je duhovno zelo bolan in bo lahko kmalu duhovno mrtev.« (msgr. dr. Marjan Turnšek, upok. nadškof in metropolit)

 

Prisrčen pozdrav in vse dobro!

                                                                                                       

                                                                                            Marijan Fesel

                                                                                                 župnik                                                                               

 

POSLUŠANJE BOGA JE SRCE MOLITVE

GRADIVO za ŽPS – MAJ 2024

 

 

 

BOŽJA BESEDA

 

Poslušaj, Izrael: Gospod je naš Bog, Gospod je edini!

Ljubi Gospoda, svojega Boga, z vsem srcem, z vso dušo in z vso močjo! Te besede, ki ti jih danes zapovedujem, naj bodo v tvojem srcu. Ponavljaj jih svojim sinovom in govôri o njih, ko bivaš v svoji hiši in ko hodiš po poti, ko legaš in ko vstajaš! Priveži si jih za znamenje na roko in naj ti bodo za čelni nakit med očmi! Napiši jih na hišne podboje in na mestna vrata!

                                                                                                                                                            (5 Mz 6,4-9)

 

RAZMISLEK OB BOŽJI BESEDI

 

Za Jude je ta odlomek tako pomenljiv, da ga moški skupaj še z drugimi odlomki postave nosijo pri jutranji delavniški molitvi v usnjeni škatlici z jermeni, pritrjenimi na čelo in levi nadlaket. Prav tako je v judovski hiši na desni podboj pri vhodu v prostor pritrjena puščica, v kateri je pergamentni zvitek z besedilom postave, tudi s tem odlomkom. Verni Jud se te puščice pri vstopu dotakne z roko in pri tem moli blagoslovno molitev.

V besedilu lahko izpostavimo dve besedi: poslušaj in ljubi. Tudi v naših molitvah in našem verovanju sta ti dve besedi ključnega pomena. Če pri molitvi ne znamo poslušati in, seveda, če ne pristopamo k molitvi predvsem iz ljubezni do Boga, potem samo blebetamo. Jezus pa pravi: »Pri molitvi pa ne blebetajte kakor pogani; mislijo namreč, da bodo uslišani, če bodo veliko govorili« (Mt 6,7). Torej moramo poslušati in moliti bolj s srcem kot z ustnicami!

 

 

 

TEOLOŠKI POVDARKI

 

Kateri kraji so ugodni za molitev? Moliti je mogoče povsod, a izbira primernega kraja za molitev ni brez pomena. Cerkev je pravi kraj za bogoslužno molitev in češčenje Svetega Rešnjega telesa. Tudi drugi kraji so pomoč za molitev, recimo "molitveni kotiček" v hiši, samostan, romarsko svetišče …  

Kateri časi so za molitev najbolj ustrezni? Vsak trenutek je ustrezen za molitev. A Cerkev predlaga vernikom molitvene ritme, ki ohranjajo stalnost: jutranjo in večerno molitev, molitev pred jedjo in po njej, molitveno bogoslužje, nedeljsko Božjo službo, rožni venec, praznike liturgičnega leta. 

Premišljevanje je molitveni premislek, ki izhaja predvsem iz Božje besede v Svetem pismu, in spravi v dejavnost mišljenje, domišljijo, čustva in hrepenenja, tako da poglobimo svojo vero, spreobrnemo svoje srce in okrepimo svojo voljo hoditi za Kristusom.

Ozračje poslušanja. Pomeni ponižno in zaupno iskanje Božje volje prek Božje besede in glasu vesti. Poslušanje Boga nas vedno pripravi na poslušanje vesti. Bog uporablja naš razum, naše dobro občutje in našo vest, da nam spregovori. Tudi glasu tistih, ki nam jih je Bog dal, da z njimi živimo, ne smemo prezreti. Žal pa je  ob tem, ko se sklicujemo na Božjo voljo, v nas še vedno nekaj (veliko) osebnih želja. Če molitev ne vodi k poslušanju, ostajamo le pri njeni lupini.

 

 

MOLITEV

 

Prostor. Udobno se namesti, nekajkrat globoko vdihni, umiri se, glej v križ, prižgano svečo ali zapri oči!

Pokrižanje. Začni z znamenjem križa. Naredi ga lepo počasi in zavestno, kot bi vse svoje bitje obdal z ljubeznijo Svete Trojice.

Tišina. Prvi del posveti Svetemu Duhu, ki je navzoč v tebi, prosi ga: »Duh resnice pomagaj mi, da pridem do resnice v sebi!«

Vprašaj Gospoda: »Gospod, kaj želiš od mene?«

Izročitev. Nekaj trenutkov tiho moli, moli z malo besedami. Beseda oče že zadostuje.

Skupna in glasna molitev. Počasi na glas zmolimo očenaš.

 

ZA POGOVOR

 

 1. Kako poslušam sebe, bližnjega, Boga? Kaj me ovira pri poslušanju? 
 2. Kje in kdaj najlaže molim? (podelite svoje izkušnje)

 

 

 

GRADIVO za ŽPS – JUNIJ 2024

 

 

REFLEKSIJA

 • Kako ocenjujem potek dela v ŽPS? S čim sem zadovoljen/-a?  Duhovna misel, obravnava dnevnega reda, prevzemanje nalog …?
 • Kaj me je motilo? Kaj bi lahko spremenili?

 

NAČRTOVNAJE

 • Kateri izzivi so pred nami? Čemu bomo dali poudarek v prihodnjem pastoralnem letu, ko bomo vstopili v sveto leto?
 • Spodbujamo, da načrtujete za področja: DIAKONIJA (KARITATIVNOST), BOGOSLUŽJE IN OZNANJEVANJE.

 

 

PREDLAGANA PSALMA ZA ZAHVALNO MOLITEV PRED NAJSVETEJŠIM

 

1 Pojdite, vriskajmo Gospodu,

vzklikajmo skali našega odrešenja.

2 Stopimo predenj s hvalo,

vzklikajmo mu s slavospevi.

3 Zakaj Gospod je velik Bog,

velik kralj nad vsemi bogovi.

4 V njegovi roki so brezna zemlje,

vrhovi gora so njegovi.

5 Njegovo je morje, on ga je naredil,

pa tudi kopno, njegove roke so ga oblikovale.

6 Pridite, padimo na kolena in se priklonimo,

pokleknimo pred Gospodom, ki nas je naredil.

7 Zakaj on je naš Bog,

mi ljudstvo njegove paše,

čreda njegove roke.

Ko bi danes poslušali njegov glas!

8 Ne zakrknite svojih src

(PS 95,1-8)

 

 

 

1 Zahvaljujte se Gospodu, kličite njegovo ime,

dajte spoznati med ljudstvi njegova dela.

2 Pojte mu, igrajte mu,

premišljajte o vseh njegovih čudovitih delih.

3 Ponašajte se z njegovim svetim imenom,

naj se veseli srce tistih, ki iščejo Gospoda.

4 Iščite Gospoda in njegovo moč,

vedno iščite njegovo obličje.

5 Spominjajte se čudovitih del, ki jih je storil,

njegovih znamenj in sodb njegovih ust,

6 zarod njegovega služabnika Abrahama,

Jakobovi sinovi, njegovi izvoljenci.

 (PS 105,1-6)