Z A P I S N I K  12. REDNE SEJE ŽPS

 

, ki je bila v torek 19. marca 2024, ob 19.00 uri, v veroučni učilnici na Hajdini.

 

 

Dnevni red:

 

1. Uvodna molitev in pozdrav

2. Ugotovitev prisotnosti

3. Pregled zapisnika zadnje seje

4. Molimo s Svetim pismom

5. Slavimo vstalega Gospoda

6. Razno

 

Predložen dnevni red se potrdi v predloženi vsebini.

 

K točki 1

Uvodna molitev in pozdrav

Župnik g. Marijan Fesel, je pozdravil prisotne. Srečanje smo začeli z molitvijo Očenaša, s prošnjo k Svetemu Jožefu za družine.

 

 

K točki 2

Ugotovitev prisotnosti

Opravičeno odsotni so bili: Brigita Mesarič, Irena Kramer, Katja Drevenšek, Emil Krajnc, Andreja Nahberger, Dragica Meglič, Ivan Ambrož, Nevenka Tikvič, Zdenka Holc, Milan Brodnjak in Manja Gabrovec.

 

K točki 3

Pregled zapisnika zadnje seje

ŽPS je potrdil zapisnik zadnje seje soglasno.

 

Župnik se je zahvalil Romani Bezjak in vsem, ki so pomagali pri izvedbi Postnega dne, ki je bil uspešen.

 

K točki 4

Molimo s Svetim pismom

 

Razmišljali smo o tem, kako lahko molimo s Svetim pismom.

Prebrali smo odlomek iz Svetega pisma (1Jn 4, 7-16).

 

g. župnik je poudaril, da ga iz prebranega odlomka najbolj nagovarja »kdor ne ljubi Boga ni spoznal, kajti Bog je ljubezen«. Kar pomeni, da moramo ljubiti ljudi okrog sebe. Kdor ne ljubi ljudi okrog sebe, svojih bratov in sester, Boga ne pozna, kajti Bog je ljubezen. Ljubezen, ki živi med nami in se je iz ljubezni do nas dal v spravno daritev za grehe (glej priloga 1-2 str.).

 

Na vprašanje Romane Bezjak je g. župnik povedal, da Biblična skupina v župniji ne deluje več. Katehistinja Milena je povedala, da so pri verouku spoznavali vsebino Sv. pisma z delovnimi listi, ki so jih nato lepili v zvezke. Delo je bilo dobro sprejeto. Janko Vegelj je povedal, da lahko poživimo branje Svetega pisma s pomočjo spleta, glede na to, da nas večina dnevno dostopa do spleta. Berila so dostopni tudi v zvočni izvedbi. Ni mišljeno, da bi se odločili in brali celo Sv. pismo po spletu, pomaga pa, da preberemo odlomek in o prebranem razmišljamo. Valerija Potočnik predlaga, da ponovimo in obudimo Biblično skupino ob prvih petkih (ali pa kakšen drugi termin).

 

K točki 5

Slavimo vstalega Gospoda

 

Prebrali smo odlomek iz Svetega pisma (Mr 11,20-25).

 

Človek brez molitve je kot posušena smokva. Največkrat molimo, ko potrebujemo pomoč. Molitev ni samo prošnja, z molitvijo se tudi zahvaljujemo, je tudi kesanje, čaščenje in slavljenje (glej prilogo 3-4 str.).

 

 

K točki 6

Razno

 

6.1

Dogodki

 

 • 24/3-2024 – Cvetna nedelja, blagoslov zelenja, ob 15.00 uri pri Sv.Ani, Borl, družinski Križev pot;
 • 31/3-2024 – Velika noč, jedila se bodo blagoslavljala po vaseh, kot je bilo običajno so sedaj;
 • 6/4-2024 – duhovne vaje, prvoobhajenci (g. župnik je priporočil, da jih pospremimo z molitvijo);
 • 7/4-2024 – kratek koncert komornega zbora Glasis po 10-i maši;
 • 14/4-2024 – srečanje zakoncev jubilantov;
 • 20/4-2024 – maša z otroci 2.razreda
 • 23/4-2024 – vseslovensko ljudsko petje na Hajdini pred občinsko stavbo, ura še ni znana;
 • 5/5-2024 – Florjanova nedelja
 • 18/5-2024 – Sv.birma Starše
 • 25/5-2024 – maša z otroci 1.razreda
 • 31/5-2024 – dekanijsko srečanje zakonskih skupin pri sv. Marku v Markovcih;
 • 8/6-2024 – Hajdinsko peš romanje na Ptujsko goro
 • 11/6-2024 – naslednja seja ŽPS
 • 13/6-2024 – začetek 9-dnevnice pred Sv.birmo
 • 17/6-2024 – srečanje birmancev z birmovalcem;
 • 22/6-2024 – Sv.birma na Hajdini;
 • 15. do 19/7-2024 – Oratorij na Hajdini.

 

 

6.2

 

Romana Bezjak je povedala, da bo 21/3-2024 v kinu Ptuj film Okronana, o Magdaleni Gornik. Dne 4/4-2024 bo film v kinu v Mariboru.

 

6.3

 

g.župnik je povedal, da bodo tudi letos Šmarnice po vaseh. Šmarnice vodijo sodelavke Karitas. V vaseh, kjer nimajo nobene sodelavke Karitas (Kungota) predlaga, da Šmarnice vodi kdo drug, to nalogo lahko prevzamejo tudi člani ŽPS, ki so prav tako povabljeni, da sodelujejo in pomagajo.

 

Sejo ŽPS smo zaključili ob 20.30 uri z molitvijo Psalma 36.

 

 

Po molitvi je sledilo še druženje s pogostitvijo, ki jo je pripravil član ŽPS

g. Emil Ogrizek, ki je praznoval 70 let. Ob jubileju smo mu izrekli čestitke.

 

 

 

 

Potek seje zapisala:

Darja Trafela Pleteršek