Z A P I S N I K  11. REDNE SEJE ŽPS

 ŽPS-a, ki je bila v torek

16.januarja 2024, ob 19.00 uri, v veroučni učilnici na Hajdini.

 

Dnevni red:

 

1. Uvodna molitev in pozdrav

2. Ugotovitev prisotnosti

3. Pregled zapisnika zadnje seje

4. Molitev je 

5. Jezus je molil in učil moliti

6. Razno

 

Predložen dnevni red se potrdi v predloženi vsebini.

K točki 1

Uvodna molitev in pozdrav

Župnik g. Marijan Fesel, je pozdravil prisotne. Srečanje smo začeli z molitvijo. Sledilo je branje pisem otrok iz misijonov, za katere nakazujemo botrstvo.

K točki 2

Ugotovitev prisotnosti

Opravičeno odsotni so bili: Brigita Mesarič, Suzana Žnidar, Dragica Meglič in Valerija Vogrinec.

K točki 3

Pregled zapisnika zadnje seje

ŽPS je potrdil zapisnik zadnje seje soglasno s sledečo pripombo:

ga. Angela Cartl pojasni, da pobuda v zvezi z ozvočenjem na pokopališču ni njena pobuda ampak jo je zgolj prenesla na sejo ŽPS; g. župnik pove, da je ozvočenje na pokopališču v pristojnosti občine Hajdina.

K točki 4 in 5

»Molitev je božji dar«  in  »Jezus je molil in učil moliti«

Navedeni točki smo obravnavali skupaj.

Papež Frančišek je leto 2024 razglasil za leto molitve, pred jubilejnim sv. letom 2025.

V Cerkvi na slovenskem, točneje v Mariboru že potekajo priprave in sicer: kaj je molitev, kakšni so liki, ……. itd. .

Poznamo različne molitve, molitve s katerimi prosimo, se zahvaljujemo, …. Molitev se mora začeti v družini. Pravi čas za molitev je vedno, pravi kraj za molitev je povsod in molitev sama mora biti iskrena. Mlade moramo vzpodbujati, da svoje težave in preizkušnje prenesejo v molitev. Predlaga se, da se pred sv. mašo namesto rožnega venca molijo tudi litanije in podobne molitve. Jezus je največkrat molil v samoti, pridružili so se mu učenci. Jezus je najlepši lik molitve, mi pa mu moramo slediti. Vedno je priložnost, da molimo, ko vstanemo, na poti, doma, ….. V molitev moramo zaupati.

Romana pripomni, da tudi drdrajoča molitev ima pomen – da vzdržujemo kondicijo. Otroke moramo v prvih letih vzpodbujati k zahvalnim molitvam.

Milena predlaga, da pred pričetkom sv. maše, ko molimo rožni venec povemo namen molitve (npr. molimo za našo župnijo,…

K točki 6

Razno

6.1

Stališče do blagoslova istospolnih partnerjev

Poudariti je treba, da ne gre za blagoslov, ki bi ga predvideval obrednik za blagoslove. Blagoslov se nanaša na blagoslov človeka, ne gre za poroko istospolnih partnerjev. Blagoslov ne sme vsebovati elementov, ki bi spominjale na poroko (izmenjava prstanov, obljub,…). Dokument nima vzorca, po katerem bi (oz. bo) blagoslovil istospolna partnerja, kako naj poteka blagoslov……

Blagoslavljamo ljudi. Ne moremo blagosloviti greha, lahko blagoslovimo le človeka.

Narejen je dokument, ki odpira vrata, nastal je prepih, kaj bo prepih prinesel?? Težko je dati jasen odgovor. Nebeški oče je usmiljen do vseh, do vsake življenjske situacije, življenjske izbire,….

Odpirajo se tudi druga vprašanja npr. kako vedeti, da je nekdo spremenil spol,… Dokument bo v tem tednu preveden tudi v slovenski jezik in ga bomo lahko vsi prebrali. Dokument moramo razumeti v širši sliki, zaradi dogajanja v državah Beneluksa in cerkvi v Nemčiji. Predvidevamo, da je papež Frančišek želel predvideti težnje Cerkve.

Priznati moramo, da je Cerkev počasna v odgovorih na vprašanja časa v katerem živimo npr. nadomestno materinstvo, krst otrok iz partnerskih zvez istospolnih partnerjev ipd.

6.2

Dogodki

 • 17/1-2024 ob 19.00 uri v Kloštru predavanje dr. Slavka Krajnca – bralec božje besede,
 • 26/1-2024 ob 16.30 uri v Kloštru izobraževanje NŠK Maribor za sodelavce Karitas na temo »pomoč starejšim, bolnim, umirajočim«,
 • 27/1-2024 ob 16.00 uri na Hajdini (župnišče) srečanje lastnikov gnezd štorkelj za SV Slovenijo,
 • 27/1-2024 ob 17.00 uri sv. maša, sodelujejo otroci 5.razreda
 • 6/2-2024 v Slovenji vasi proslava ob kulturnem dnevu
 • 17/2-2024 sv. maša, sodelujejo otroci 4.razreda
 • 25-28/2-2024 sta župnik in kaplan na duhovnih vajah v Celju
 • 3/3-2024 ob 10.00 uri žegnanje v Kungoti
 • 9/3-2024 plenum NŠK Maribor
 • 12/3-2024 – ob 19.00 uri naslednja ŽPS ob 19.00 uri,
 • 16/3-2024 sv. maša, sodelujejo otroci 3. razreda.

6.3

g. Tumpej Andrej je v zvezi s pokopališčem povedal, da se v okviru občine Hajdina predvideva izdelava žarne stene in ureditev prostora za raztros pepela, kakor tudi asfaltiranje ceste okrog pokopališča.

Sejo ŽPS smo zaključili ob 20.45 uri z zaključno molitvijo.

 

 

Potek seje zapisala:

Darja Trafela Pleteršek