ŽUPNIJSKI URAD

SV. MARTIN - HAJDINA

Zg. Hajdina 40

2288   HAJDINA                                                                                              Datum:  17. 11. 2023

 

 

 

       Z A P I S N I K  10. REDNE SEJE ŽPS

 

 

desete redne seje članov ŽPS-a, ki je bila v četrtek

23.novembra 2023, ob 19.00 uri, v veroučni učilnici na Hajdini.

 

 

Dnevni red:

 

1. Uvodna molitev in pozdrav

2. Ugotovitev prisotnosti

3. Pregled zapisnika zadnje seje

4. Evharistija – Jezusova in moja daritev

5. Evharistija – Trenutek, ko tišina spregovori

6. Poročilo nadškofijskega srečanja tajništev ŽPS

7. Razno

 

Predložen dnevni red se potrdi v predloženi vsebini.

 

K točki 1

Uvodna molitev in pozdrav

Sejo je pričel župnik g. Marijan Fesel, ki je prisotne pozdravil, v nadaljevanju pa je vodil sejo g. kaplan Primož Lorbek. Sledila je molitev v nadaljevanju pa predstavljeno gradivo za sejo »Evharistija – Jezusova in moja daritev in trenutek, ko tišina govori«.  

 

 

K točki 2

Ugotovitev prisotnosti

Opravičeno odsotni so bili: Terezija Feguš, Darja Trafela-Pleteršek, Dragica Vegelj, Henrik Šlamberger, Marijan Intihar, Branko Horvat, Manja Gabrovec, Katja Drevenšek in Zdenka Holc.

 

 

K točki 3

Pregled zapisnika zadnje seje

ŽPS je potrdil zapisnik s sledečimi pripombami in dopolnitvami:

 • Dopolni se sklep št. 1, ki glasi tako:

Duhovnik po branju evangelija nagovori vernike naj v tihoti razmislijo o prebranem evangeliju. – počaka minuto; opozori na dejstvo, da se naj evangelij posluša;

 • Popravek sklepa št. 2: Med berili se lahko berejo Psalmi.
 • K sklepu št. 4 je podal župnik obrazložitev: Pri sv. maši bi lahko prebrali prošnje verniki, ki bi jih sami pripravili – prošnje po osebnem namenu; župnik opozori, da je potrebno prošnje pregledati in odobriti, ne smemo pa pozabiti, da so prošnje tudi predpisane.
 • Popravek sklepa št. 5 - Od oktobra 2023 bi pričeli pri sv. maši  z razlago posameznih delov  evharistije.
 • Dopolni se sklep št. 6 -Organizirali bi druženje po sv. maši – kavica in klepet, enako kot to izvajajo v Slovenji vasi. ŽPS bi pri organizaciji prevzel pobudo in organizacijo. Organizirano po mladinski maši – moramo se zavedati, da so lahko nekateri užaljeni, ker ne bo pripravljeno tudi za ljudi, ki pridejo k maši v soboto ali rani maši in……..

 

Ob sprejetih predlogih smo ugotovili realizacijo sledečih predlogov:

 1. Predlaga se, da kaplan ustanovi liturgično skupino -v nastanku;
 2. Starše veroučencev bomo vzpodbujali, da izvedemo v tem šolskem letu duhovne vaje za družine. V postnem ali adventnem času pripravimo duhovno obnovo za celotno župnijo. Pri pripravi aktivnosti za duhovno obnovo sodeluje ŽPS. – duhovno obnovo naj vodita Romana in kaplan, če uspeta organizirati -  župnik podpira in jima nalaga.
 3. Razmislimo o zakramentu sv. krsta, ki se ga podeljuje izven nedeljske sv. maše in bi pričeli kot nekoč – podelitev zakramenta sv. krsta pri nedeljski sv. maši.- ni bilo izraženih želj za izvedbo krsta ob nedeljski mašah- razumeti, je treba, da bi bilo na nedeljo preveč krstov (odgovor duhovnika);
 • Dopolnitev sklepa št. 7 - V letošnjem letu se bo organiziral in ustanovil otroški pevski zbor, ki ga bo vodila Anja Mohorič. Če ne bo uspelo s številom otrok, bomo povabili tudi starše. Cilj nam bo tudi ustanovitev mladinskega pevskega zbora. Zadolžen kaplan Primož Lorbek. – organiziran in bo kmalu pričel z delovanjem;
 • Podan je bil predlog, da je izražena želja bralcev, da bi se izobraževali – predlog je, da se kontaktira dr.  Slavka Krajnca.
 • Popravek oz. dopolnitev- Ta teden se je v župniji pričelo veroučno leto 2023/2024. Letos ima župnija 272 veroučencev.
 • V bodoče se »Zapisnik ŽPS (zadnje seje)«  pošlje neodvisno od sklica ŽPS in se objavi na spletni strani.

 

 

K točki 4

EVHARISTIJA – Jezusov in moja daritev

 

Točko dnevnega reda smo pričeli z molitvijo.

 

Ob pričetku smo prebrali Božjo besedo.

 

Kako smo mi, Cerkev – Božje ljudstvo, udeleženi pri Kristusovi daritvi?

 

Evharistična daritev je spominjanje in hkrati udejanjanje Kristusove daritve na križu. Darovalec je isti, le način je drugačen: na križu gre za krvavo daritev, pri maši za nekrvavo daritev v evharistiji. Kristusova daritev v evharistiji postane daritev tudi vseh udov njenega telesa, torej vseh vernih. Življenje vernikov (trpljenje, delo in molitev) je zedinjeno s Kristusovo daritvijo. Evharistija se daruje za vse žive in rajne. Torej je tudi nebeška Cerkev združena s Kristusovo in našo daritvijo.

Evharistija je daritev zahvale Očetu. Cerkev izraža svojo hvaležnost Bogu za vse njegove dobrote. Kristusova daritev, navzoča na oltarju, daje vsem rodovom kristjanov možnost, da se zedinjajo z njegovim darovanjem.

Na oltar prinašamo svoje »darove«, svoje življenje: sebe samega, svoje veselje, bolečine, sposobnosti in slabosti, da se združimo s Kristusovo daritvijo. Cerkev nas spodbuja k bolj popolni udeležbi pri daritvi našega Odrešenika.

 

Predlogi - kako se lahko liturgija naredi vedno bolj zanimiva za vernike. Liturgijo nadgrajujemo- vedno je dana možnost- Nikodemovi večeri – prvi komentar – zakaj nismo v Slomškovi cerkvi. Preveč smo se ukalupili.

 

Epikleza je model vsake molitve Cerkve in temeljni element vsakega zakramenta. Pri sveti maši imamo tako tri izrecne čase, v katerih prosimo za prihod Svetega Duha. Prva prošnja za tako posredovanje, ki je bolj zakrita, je že pred evangelijem, ko duhovnik tiho prosi za očiščenje, da bi Božjo besedo dobro oznanil in bi luč božjega spoznanja odprla oči našega razuma za doumevanje evangeljskega oznanila. Sveti Duh je tisti, ki stori, da Sveto pismo beremo, poslušamo in doumevamo, ne kot človeško besedo, ampak kot Božjo besedo, ki je živa in učinkovita. 

 

Zakaj župnik leži na tleh cerkve na veliki petek – ti si velik, jaz sem majhen ampak ti me narediš velikega; pojasniti vsem te geste pri maši in verouku.

 

 

K točki 5.

EVHARISTIJA – Trenutek, ko tišina spregovori

 

Ob pričetku smo prebrali Božjo besedo.

 

V današnjem hrupnem svetu je težko najti trenutke tišine, ko bi lahko pozorno prisluhnili Božjemu glasu.

Med obrednimi gestami v bogoslužju ima tišina zelo pomembno mesto.

Papež Frančišek je poudaril, da tišina ne pomeni samo odsotnosti besed, ampak pomeni, da se pripravimo na poslušanje drugih glasov. Prisluhnemo glasu svojega srca, predvsem pa glasu Svetega Duha.

Celotno evharistično slavje je potopljeno v tišino. V Rimskem misalu je predpisana. Tišina nagiba h kesanju, želji po spreobrnjenju, zbuja poslušanje Besede, razpoloži za češčenje Kristusovega telesa in krvi.

Bogoslužna tišina je simbol prisotnosti in delovanja Svetega Duha.

Po obhajilu je najpomembnejši čas tišine med sveto mašo, saj omogoča tistim, ki so v svetem obhajilu.

 

Šli smo se igre – zakaj je pomembna tihota – papež povdarja in omenja tihoto – župnik od vseh članov zapiše sadež, katerega bo podarjal naprej vsakemu članu; potem smo si vsi člani podarili sadež in sadež dobili nazaj, ki si si ga na koncu zapomnil in ponovno povedal kaplanu, ki ga je  zapisal.

 

Rezultat – zakaj smo se šli tega je – ko človek zbira informacije in ko je v gužvi je hitra izmenjava informacij posledica, da se hitro pozabi, če pa si vzameš tihoto in se zamisliš, pa požene korenine.

Prvi dan znamo obnoviti pridigo 70 %, drugi dan 30%, tretji dan 7%- zelo pomembno, da smo zbrani, da vse mlade in starejše vzpodbujamo k zbranosti. Pomembno je, da se vzpodbujamo, da se poslušamo in da se zavedamo, da je namenjeno vsem nam.

 

Z otroci imamo izkušnjo, da ko molimo v sklopu molitve ni samo pomembna molitev ampak je bistveni del tišina - zato potrebujemo ogromno treninga, da se umirimo in začutimo, da se  v tej tišini nekaj dogaja – NAŠ DOLGOROČNI CILJ. Govorimo in se poslušamo, in ko to začutiš je časa zato vedno premalo.

 

Bog je prišel v tišini. Majhni otroci so tudi sposobni biti tiho in zmorejo ostati v tišini. Vse se zgradi na tihoti.

 

Sv. maša – pri maši omenimo, da smo skupaj z povezanostjo – srečanje z njihovimi bližnjimi – da se vsak zave, da gre k maši z namenom – za dedka, babico,.. in seveda zase.

 

Predlog – pridige bi objavili na spletu, da doma lahko preberemo in razmislimo.

 

Sprejme se

 

SKLEP ŠT. 1 – Razlaga svete maše se objavi na spletni strani župnije.

 

 

Add 6.

Poročilo srečanja tajništev ŽPS

 

Srečanje tajništev ŽPS je bilo v centru Don Bosko v Mariboru – tajnik ŽPS je Vegelj Janko; Srečanja so se udeležili trije člani ŽPS in župnik; beseda je tekla o problemih s katerimi se srečujejo v ŽPS po drugih župnijah predvsem pa – sodelovanje starejši-mlajši, predstavitev kako delujejo tajništva v drugih župnijah in seveda, da vsi aktivno  vabimo nove člane v članstvo ŽPS.

 

K točki 7

Razno

 

 • 26/11-3/12-2023-  teden Karitas
 • 29/11-2023 – dobrodelni koncert Celje
 • 30/11-2023 – dobrodelni koncert dekanije Ptuj - Zavrč- ob 19.00 uri
 • 9/12-2023, sobota – pridejo romarji iz Hrvaške (bližina Osijeka cca. 100 romarjev) – priprava peciva - prošnja na gospodinje;
 • 22/12-203 adventni koncert – koncert Belissima ob 19.00 uri – OŠ Hajdina prične božični bazar na dvorišču župnišča;
 • 23/12-2023 Koncert skušpine Kaelestis – na župnijskem dvorišču;
 • 24/12-2023 ob 18.00 uri polnočnica z otroci;
 • 26/12-202 blagoslov konj in konjenikov-sv.Štefan
 • Blagoslov hiš 2024 – z blagoslovi se najprej dokonča v Kungoti, sledi še blagoslov hiš v Hajdošah, Skorbi in na Zg. Hajdini.
 • 16/1-2024 – ob 19.00 uri naslednja ŽPS

 

 

ga. Cartl Angela – opozori na slabo ozvočenje na pokopališču, da bi se uredilo parkirišče ob pokopališču in v imenu ŽPS  v navedeni zadevi urgiralo na Občini Hajdina.  Zraven bi opozorili na dejstvo, da še vedno ni urejen žarni zid in prostor za raztros pepela pokojnika;

 

Razno – župniku in kaplanu se javi, če kdo koga pozna,  ki se je preselil v katerega od domov za starejše;

 

 

Sejo ŽPS smo zaključili ob 21.35 uri z zaključno molitvijo.

 

 

Potek seje zapisala:

Brigita Mesarič