Z A P I S N I K  9. REDNE SEJE ŽPS

 

 

ki je bila v četrtek

14.septembra 2023, ob 19.30 uri, v veroučni učilnici na Hajdini.

 

 

Dnevni red:

 

1.Uvodna molitev in pozdrav

2.Ugotovitev prisotnosti

3.Pregled zapisnika zadnje seje

4.Evharistija skrivnost velike noči

5.Razno

 

Predložen dnevni red se potrdi v predloženi vsebini.

 

K točki 1

Uvodna molitev in pozdrav

Sejo je pričel in vodil g. kaplan Primož Lorbek, ki je pozdravil vse prisotne člane ŽPS. V nadaljevanju je sledila molitev.

 

 

K točki 2

Ugotovitev prisotnosti

Opravičeno odsotni so bili: Gabrovec Manja, Tumpej Andrej, Meglič Dragica, Vogrinec Potočnik Valerija, Trčko Sonja, Feguš Terezija in Katja Drevenšek.

 

 

K točki 3

Pregled zapisnika zadnje seje

ŽPS je potrdil zapisnik 8.redne seje, ki je bila 25/5-2023 v predloženi vsebini s sledečim popravkom v točki 5-Razno in sicer celodnevno češčenje je bilo 17/8-2023 in ne 18/8-2023, kot je bilo zapisano.

 

K točki 4

EVHARISTIJA – SKRIVNOST  VELIKE  NOČI

 

Točko dnevnega reda smo pričeli z molitvijo.

 

Prebrana je bila božja beseda iz 1. pisma apostola Pavla Korinčanom.

 

Naše zbiranje ob nedeljah in praznikih je ponavljanje izkustva velike noči. Evharistija je velikonočna gostija, pri kateri nam Kristus podarja svoje telo in kri ter nas združuje v svoji daritvi s seboj in med seboj.

 

Vedno imejmo pred očmi, da pri obhajanju evharistije ni navzoč samo duhovnik, ampak Cerkev – skupnost, ki je Kristusovo telo.

 

Prejem hostije je bilo prvotno kleče na roko. Tretji Tridentinski koncil uvede prejem hostije na usta zaradi bojazni, da bi bila hostija odnešena iz cerkve in oskrunjena.

 

Prav je, da pridemo pred sv. mašo malo prej, da se umirimo in duhovno pripravimo na prejem sv. evharistije. Evharistija nas poveže v brate in sestre. Smisel našega življenja je vstajenje, oltar pa je središče evharistije.

 

Zastavili smo si sledeča vprašanja:

Kaj nas pri sv. maši prevzame in kako naj rastemo, da bi še globje doživljali Evharistijo? Kako je z mojo vero v Jezusovo navzočnost pod podobo kruha  in vina?

 

Prvi odgovor : pridiga. Ob poslušanje pridige se duhovno napolnimo in na oltar položimo samega sebe, svoje veselje, bolečine, sposobnosti in slabosti.

 

Član ŽPS predstavi svoje občutenje in dojemanje pridige. Zanj je pridiga najsvetejši del, doživlja jo vedno drugače, duhovno ga napolni in ne moremo mu biti nikoli dolgčas - kot npr. predstavi gledanje filma, ki je prvič navdušujoče, potem pa z vsakim ponovnim gledanjem navdušenje usiha, dokler ni več zanimivo. To se mu z poslušanjem pridige in dojemanja sv. maše nikoli ne zgodi.

 

Članico ŽPS prevzamemo ubrano in čudovito petje cerkvenega zbora.

 

Člani ŽPS bo razpravi podanih vprašanj sprejmejo

 

SKLEP ŠT. 1

Župnik po branju evangelija nagovori vernike naj v tihoti razmislijo o prebranem evangeliju.

 

SKLEP ŠT. 2

Med cerkvenim petjem se lahko berejo Psalmi.

 

SKLEP ŠT. 3

Predlaga se, da se pri sv. maši prepevajo cerkvene pesmi, ki jih poznajo verniki, tako, da lahko sodelujejo pri petju skupaj s cerkvenim zborom.

 

SKLEP ŠT. 4

Pri sv. maši bi lahko prebrali prošnje verniki, ki bi jih sami pripravili – prošnje po osebnem namenu.

 

SKLEP ŠT. 5

Od oktobra 2023 bi pričeli pri sv. maši z predstavitvijo zakramentov.

 

SKLEP ŠT. 6

Organizirali bi druženje po sv. maši – kavica in klepet, enako kot to izvajajo v Slovenji vasi. ŽPS bi pri organizaciji prevzel pobudo in organizacijo.

 

ŽPS sprejme sledeče predloge:

 

 1. Predlaga se, da kaplan ustanovi liturgično skupino.
 2. Starše veroučencev bomo vzpodbujali, da izvedemo v tem šolskem letu duhovne vaje za družine. V postnem ali adventnem času pripravimo duhovno obnovo za celotno župnijo. Pri pripravi aktivnosti za duhovno obnovo sodeluje ŽPS.
 3. Razmislimo o zakramentu sv. krsta, ki se ga podeljuje izven nedeljske sv. maše in bi pričeli kot nekoč – podelitev zakramenta sv. krsta pri nedeljski sv. maši.

 

Kaplan obvesti člane o programu Emavs, ki je predviden za cerkvene delavce, voditelje – delilce obhajil, vodje cerkvenega zbora, katehetinjo in za vse, ki bi si želeli spoznati svojo poklicanost in jo zaživeti. Za program poglejte na njihovo spletno stran. Pričel pa se bo 7/10-2023 in izvajal v Slovenski Bistrici.

 

Članom ŽPS je bil predstavljen letak »Program za birmance in botre 2023/2024« v katerem je navedeno, da se birmance po opravljeni birmi povabi med skavte, za animatorje na oratoriju in v mladinsko skupino. Dne 25/11-2023 bodo imeli birmanci srečanje s nadškofom.

 

Z 25/9-2023 bomo pričeli z sv. mašo in molitvijo z mladimi. Maše bodo pripravljali naši osnovnošolci, vsako zadnjo soboto v mesecu drug razred.

 

ŽPS sprejme

 

SKLEP ŠT. 7

V letošnjem letu se bo organiziral in ustanovil otroški pevski zbor, ki ga bo vodila Anja Mohorič. Če ne bo uspelo z številom otrok, bomo povabili tudi starše. Cilj nam bo tudi ustanovitev mladinskega pevskega zbora. Zadolžen kaplan Primož Lorbek.

 

SKLEP ŠT. 8

Aktivno se vsi vključimo v iskanje novih kandidatov za ministrante in osebe, ki bo vodila in delala z ministranti.

 

 

K točki 5

Razno

 

Kaplan se je iskreno zahvali vsem, ki so pomagali v kakršnikoli obliki pri organizaciji in izvedbi Oratorija 2023. Oratorij je obrodil sadove, tako da so se trije veroučenci ponovno vrnili k verouku, trije otroci pa so prejeli zakrament sv. krsta.

 

Ta teden se je v župniji pričelo veroučno leto 2023/2024. Letos ima župnija 172 veroučencev.

 

 1. sv. obhajilo v šolskem letu 2023/2024 bo v nedeljo 16/6-2024 in sv. birma v soboto 22/6-2024.

 

 • 8/10-2023 – sv. birma v Kidričevem
 • 3/11-2023 – prireditev »Praznujmo s pesmijo«
 • 11/11-2023 – Martinova sobota in proslava ob občinskem prazniku
 • 12/11-2023 – Martinova nedelja
 • 23/11-2023 – naslednja seja ŽPS
 • 29/11-2023 – dobrodelni koncert Karitas v Celju
 • 30/11-2023 - dobrodelni koncert Karitas dekanije Ptuj-Zavrč

Kaplan je člane ŽPS obvestil o poteku izkopavanj in raziskav našega prezbiterija v cerkvi sv. Martina. Pri izkopavanjih so arheologi naleteli na okostja, od katerih ena izvirajo iz 4.in 5. stoletja, ena pa iz 7. oz. 8.stoletja. Vabljeni, da si ogledate.

 

Sejo ŽPS smo zaključili ob 21.35 uri z zaključno molitvijo.

Potek seje zapisala:

 

Brigita Mesarič