ŽUPNIJSKI URAD

SV. MARTIN - HAJDINA

Zg. Hajdina 40

2288   HAJDINA                                                                                              Datum:  08. 09. 2023

 

 

 

 

 

 

VABILO NA REDNO SEJO ŽPS – a

 

 

Spoštovani član - ica ŽPS - a!

 

Vljudno Vas vabim na redno sejo ŽPS – a, ki bo v četrtek, 14. septembra 2023, ob 1930 uri, v veroučni učilnici na Hajdini.

 

Dnevni red:

 1. Uvodna molitev in pozdrav
 2. Ugotovitev prisotnosti
 3. Pregled zapisnika zadnje seje
 4. Evharistija – skrivnost velike noči
 5. Razno

 

»Res sem vesel, da lahko živim v času, ko se Cerkev spet vrača k svoji izvirni podobi, čeprav je sestop v marsičem boleč.« (Tadej Stegu v BO št. 4/2023 str. 25)

 

Prisrčen pozdrav in vse dobro!

 

                                                                                                        Marijan Fesel

                                                                                                              župnik

 

Evharistija skrivnost velike noči

GRADIVO za ŽPS – SEPTEMBER 2023

 

 

 

MOLITEV

Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da se ti vedno in povsod zahvaljujemo, Gospod, sveti Oče, vsemogočni večni Bog, po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Kot pravi in večni duhovnik je postavil trajno daritev. Sam se je tebi prvi daroval za naše odrešenje in tudi nam naročil, naj v njegov spomin obnavljamo to daritev. Njegovo telo, za nas darovano, je hrana, ki nas krepi. Njegova kri, za nas prelita, pa je pijača, ki nas očiščuje grehov. Zato z angeli in nadangeli in vsemi nebeškimi zbori pojemo hvalnico tvojemu veličastvu in nenehno vzklikamo: Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva.
Polna so nebesa in zemlja tvoje slave. Hozana na višavah. Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem. Hozana na višavah.

 

 

BOŽJA BESEDA: Iz prvega pisma apostola Pavla Korinčanom

 

Jaz sem namreč prejel od Gospoda, kar sem vam tudi izročil: Gospod Jezus je tisto noč, ko je bil izdan, vzel kruh in se zahvalil, ga razlomil in rekel: »To je moje telo za vas. To delajte v moj spomin.« Prav tako je vzel tudi kelih po večerji in rekel: »Ta kelih je nova zaveza v moji krvi. Kolikorkrat boste pili, delajte to v moj spomin.« Kajti kolikorkrat jeste ta kruh in pijete kelih, oznanjate Gospodovo smrt, dokler ne pride. Kdor bo torej nevredno jedel ta kruh in pil ta Gospodov kelih, se bo pregrešil nad Gospodovim telesom in krvjo. Naj torej vsak sebe presodi in tako jé od tega kruha in pije iz keliha, kajti kdor jé in pije, jé in pije svojo obsodbo, če ne razpoznava telesa (1 Kor,11-23-29).

 

Božja Beseda naj odmeva, vsak izreče besedo, ki ga nagovarja (kratko, ni treba celih stavkov, ne komentiramo).

 

Seznanimo se z nekaterimi teološkimi poudarki o evharistiji, vzetimi iz Kompendija, ki je zvest in zanesljiv povzetek Katekizma katoliške Cerkve, in iz cerkvenega dokumenta 170 (Srčno sem želel), ki je apostolsko pismo papeža Frančiška o liturgični vzgoji.

 • Naše zbiranje ob nedeljah in praznikih je ponavljanje izkustva velike noči. Evharistija je velikonočna gostija, pri kateri nam Kristus podarja svoje telo in kri ter nas združuje v svoji daritvi s seboj in med seboj.
 • Vedno imejmo pred očmi, da pri obhajanju evharistije ni navzoč samo duhovnik, ampak Cerkev – skupnost, ki je Kristusovo telo.
 • Bogoslužje je hvalnica, zahvala za veliko noč Sina, čigar odrešenjska moč daje smisel našemu življenju.
 • Vsi krščeni smo poklicani, da vedno bolj postajamo to, kar smo prejeli: da smo Kristusovi udje. Pri obhajilu pa postajamo to, kar jemo. Boga v evharistiji slavimo, ker nam ta omogoča, da vidimo Boga tukaj na zemlji. Ko ga vidimo, zaživimo iz njegove velike noči. Mi, ki smo bili mrtvi, smo zaživeli s Kristusom (Prim. Ef 2,5). Veruješ to?
 • Oltar je središče evharistije, je simbol Kristusa samega. Na njem se daruje Jezus kot daritvena žrtev na križu. Oltar je evharistična miza, na kateri se nam Jezus daje kot nebeška hrana.
 • Na ta oltar tudi mi prinašamo svoje »darove«: sebe samega, svoje veselje, bolečine, sposobnosti in slabosti, da se združimo s Kristusovo daritvijo.

 

 

 

 

Za pogovor

Kaj vas pri sv. maši prevzame? Navedite konkreten primer!

Kako naj rastemo, da bi še globlje doživljali evharistijo? (Oblikujte konkreten sklep! Sklepi naj bodo osebni in skupni za člane ŽPS ali za celotno župnijsko občestvo.)

 

DODATEK

 

MOLITEV

Hvala ti za evharistični kruh, ki ga danes v obilju daješ svoji Cerkvi, to je kruh naših svetih maš, in obhajil, to je kruh naše združitve s teboj na nedeljskih ali vsakodnevnih srečanjih vernikov. To je kruh, ki nas hrani, da se moramo dvigniti nad vse težave in križe, ki jih prinaša življenje.

Hvala ti, Jezus, za sveto obhajilo, za hostijo, za presveti zakrament. Izbral si tako preprosto sredstvo in znamenje, ker si hotel biti dostopen vsakomur, ki te želi, vsakomur, ki je lačen. V kruhu te zares more vsak sprejeti in okusiti. To je tako majhno, a ob enem tako edinstveno znamenje tvoje ljubezni. Hvala ti.  (Zvjezdan Linić)

 

BOŽJA BESEDA: Iz Janezovega evangelija

»Jaz sem kruh življenja. Vaši očetje so jedli v puščavi mano in so pomrli. To je kruh, ki prihaja iz nebes, da tisti, ki od njega jé, ne umre. Jaz sem živi kruh, ki sem prišel iz nebes. Če kdo jé od tega kruha, bo živel vekomaj. Kruh pa, ki ga bom dal jaz, je moje meso za življenje sveta.«

Judje so se tedaj med seboj prepirali in govorili: »Kako nam more ta dati svoje meso jesti?« Jezus jim je tedaj rekel: »Resnično, resnično, povem vam: Če ne jeste mesa Sina človekovega in ne pijete njegove krvi, nimate življenja v sebi. Kdor jé moje meso in pije mojo kri, ima večno življenje in jaz ga bom obudil poslednji dan. Kajti moje meso je resnična jed in moja kri resnična pijača. Kdor jé moje meso in pije mojo kri, ostaja v meni in jaz v njem« (Jn 6,48-57).

 

 • Evharistija je velikonočna gostija, ker nam Kristus, ki na zakramentalen način uresničuje velikonočno skrivnost, podarja svoje telo in svojo kri ter nas združuje v svoji daritvi s seboj in med seboj.
 • Katere sadove prinaša sveto obhajilo? Sveto obhajilo nas krepi v ljubezni, izbrisuje male grehe in nas varuje pred novimi smrtnimi grehi.
 • Cerkev priporoča vernikom, ki se udeležijo svete maše, da prejmejo tudi sveto obhajilo, če so pripravljeni, kakor se zahteva.

 

Za pogovor

Kako je z mojo vero v Jezusovo navzočnost pod podobo kruha in vina (verujem ali morda kdaj podvomim o veri …)

Kaj ljudi odvrača od tega, da bi prejemali sveto obhajilo, čeprav so redno pri maši? Kaj lahko kot člani ŽPS storimo, da bomo mi in drugi verniki hrepeneli po Božjem kruhu?