Z A P I S N I K  8. REDNE SEJE ŽPS

 

ki je bila v četrtek 25.maja 2023, ob 19.30 uri, v veroučni učilnici na Hajdini.

 

 

Dnevni red:

 

1.Uvodna molitev in pozdrav

2.Ugotovitev prisotnosti

3.Pregled zapisnika zadnje seje

4.Soodgovornost pri našem skupnem poslanstvu

5.Dialog v Cerkvi in družbi

6.Razno

 

Dnevni red se potrdi v predloženi vsebini.

 

K točki 1

Uvodna molitev in pozdrav

Sejo je pričel g. župnik Marijan Fesel, ki je pozdravil vse prisotne člane ŽPS. Z vodenjem seje je nadaljeval g. kaplan Primož Lorbek, ker se je župnik zaradi nujnih obveznosti opravičil. V nadaljevanju je sledila molitev.

 

 

K točki 2

Ugotovitev prisotnosti

Opravičeno odsotni so bili: Kostanjevec Marjana, Brodnjak Milan, Nahberger Andreja in Barbara Kokol-Krajnc.

 

 

K točki 3

Pregled zapisnika zadnje seje

ŽPS je potrdil zapisnik 7.redne seje, ki je bila 23/3-2023 v predloženi vsebini s sledečimi ugotovitvami:

 • Predlogu o prestavitvi sv. maše na kasnejšo uro v Kungoti se na žalost ne more ugoditi; ko se bo pokazala možnost se bo sprememba maše uredila.
 • Predlog, da se pri sv. maši obnovi spovedni obred bo izveden v adventnem času; predlaga se, da se povabi k udeležbi sv. maše in šmarnic starše, ki svoje otroke pripeljejo na obrede ampak jih potem sami nekje počakajo in ne pridejo skupaj z njimi v cerkev.

 

 

K točki 4

Soodgovornost pri našem skupnem poslanstvu

 

Prebran je bil svetopisemski odlomek Mr 8, 34-37.

 

Sinodalnost je v službi poslanstva Cerkve, v katerem smo poklicani sodelovati vsi njeni člani.

 

Razmislimo o soodgovornosti in skupaj podelimo naše izkušnje zavzemanja za skupno dobro.

 

Bolniško maziljenje – članica ŽPS podeli izkušnjo, kako je pripravila očeta na prejem zakramenta bolniškega maziljenja, ker je zbolel. Pred maziljenjem je bil nemiren, sedaj deluje pomirjen in je bolezen sprejel. Pove, da so ljudje ob nastopu bolezni in kakršnihkoli nesreč, jezni na Boga in najtežje je prepričati prepričanega človeka.  Tudi kaplan pove, da je ob blagoslovu hiš spoznal dosti starejših ljudi in jih pozval, da se prijavijo za obisk župnika za prvi petek v mesecu. Ljudje so informacijo hvaležno  sprejeli in tudi prijavo realizirali.

 

Vsi skupaj si zadamo NALOGO - Naše poslanstvo je, da svoje talente uporabimo v dobro, takrat bodo ljudje tudi pristopili in prisluhnili.

 

Skupaj sprejmemo

 

SKLEP      Pri sveti maši se naj poda večji poudarek na zakramente in se jih vsako nedeljo poudarja.

 

Treba je upoštevati mlade, ki imajo svojo pot in to pot je potrebno tudi

sprejemati. Nikoli ne smemo obupati nad njimi.

 

g. Intihar pove, da so bili dolgo zaspani v Kungoti. Potem so pridobili molivce, bralce in ministrante ampak se župnik ni vključil (kateri župnik). Tako so se zadeve zopet razvodenele. Nimajo nikogar, ki bi vodil šmarnice. Pove, da je to izziv za starega človeka in da bi se lahko tudi vključili člani ŽPS iz Kungote. S trudom je dosegel, da so se začeli ponovno zbirati, boli pa ga, da v Kungoti niso imeli letos šmarnic.

 

Članica ŽPS vpraša, kje so v farni cerkvi sv. Martin ministranti. Kaplan pojasni, da se trudijo, da bi pridobili nove kandidate za ministrante ampak zadeve potekajo počasi. Skupaj se trudimo in bodimo vzgled. Treba je vedeti, da ni samo naloga župnika za pridobitev ministrantov, bralcev, molivcev,…. ampak vseh nas, ki smo soodgovorni.

Potrebno je z ministranti tudi delati, ne samo pri sveti maši ampak jih tudi voditi, jim biti vzgled in tukaj bi prišla še kako dobrodošla pomoč mlajšega moškega. Če poznamo koga predlagajmo, pokličimo, povežimo se z njim in mu pomagajmo ter ga usmerimo v to delo.

 

Povabimo ljudi, da se v čim večjem številu udeležijo žegnanj v Kungoti, Slovenje vasi, Gerečji vasi, romanja na Ptujsko goro. Tudi sami bodimo prisotni in bodimo vzgled.

 

Temelj kaj več ponuditi otrokom je obredje. Obredi – v nedeljo zjutraj obisk svete maše - duhovno obredje. Otroci so zelo učeči in se želijo učiti. V postnem času je katehetinja povabila starše veroučencev k uri verouka.  Odziv je bil pozitiven in bo srečanje ponovila ponovno v adventnem času. Treba pa je vedeti, da je verouk 1x mesečno in da katehetje ne moremo prevzeti vzgoje otrok.

 

Kritika, da otroci v tem času vedo zelo malo je dostikrat neutemeljena. Potrudimo se in pokažimo – naredimo skupaj, ponovimo in se skupaj naučimo – kot je povedala članica ŽPS mlajše generacije. Učimo otroke in skupaj sodelujmo, otroci so zelo vedoželjna bitja in se želijo učiti oz. naučiti. Vedno pojdimo skupaj in vedno pomagajmo. Za večino otrok je obisk šmarnic velik korak k njihovi verski vzgoji. Tisti, ki ne znajo so se naučili moliti in peti cerkvene pesmi.

 

Skupaj smo sprejeli

 

SKLEP      Vsi skupaj delajmo več na področju z mladimi. Povabimo jih k šmarnicam, vključujmo jih v sodelovanje pri šmarnicah in aktivno sodelujmo pri iskanju novih kandidatov za ministrante in pomagajmo pri iskanju osebe, ki bi delala z ministranti.

 

K točki 6

Dialog v Cerkvi in družbi

 

Prebran je bil svetopisemski odlomek Mr 13, 54-59.

 

Dialog je pot k vztrajnosti in potrpežljivosti, ki nam pomaga zbrati različne izkušnje oseb in skupin ljudi. Skozi dialog rastemo v medsebojnem razumevanju in sodelovanju.

 

V naši župniji skupaj delujemo, si medsebojno pomagamo in sodelujemo.

V letošnjem letu so bila mladinska srečanja in srečanja ministrantov bolj slabo obiskana, tudi število vključenih mladincev in ministrantov je manjše kot bi želeli. Vsi skupaj bomo morali nekaj ukreniti in pridobiti nove člane.

Za dialog bo potrebno medsebojno sprejemanja in spoštovanje, pomembno je kako kristjani pristopamo do ljudi, vernih in nevernih. Kaplan je vesel, da si povemo kaj mislimo, tako je prišlo danes na srečanju pri prejšnji točki do konflikta in tudi do kvalitetnega dialoga.

 

Članica ŽPS je izpostavila ljudi, ki so ostali brez partnerja; kako jim pomagati pred osamljenostjo, kako pristopiti do njih in ustvariti dober dialog. Nalogo, ki si jo lahko zadajo člani ŽPS in na tem področju nekaj naredijo oz. zadamo si aktivnosti, kako jih pritegnemo v sodelovanje in se o tem pogovorimo na naslednji seji ŽPS.

 

K točki 5

Razno

 • 26/5-2023 – dekanijsko srečanje zakonskih skupin na Hajdini ob 20.00 uri v GD Hajdina;
 • 31/5-2023  - sinodalno srečanje na Ptujski gori – sinodalna molitev skupaj s sveto mašo s pričetkom ob 19.00 uri;
 • 3/6-2023 – koncert pevskega zbora Gandin z gosti v župnijski cerkvi na Hajdini ob 19.00 uri;
 • 4/6-2023 – srečanje slovenskih pritrkovalcev iz cele Slovenije na Hajdini s pričetkom ob 15.00 uri;
 • 10/6-2023 – peš romanje na Ptujsko Goro – sv. maša ob 10.00 uri;
 • 11/6-2023 – dekanijsko srečanje cerkvenih pevskih zborov na Polenšaku;
 • 18/6-2023 – 1.sv. obhajilo na Hajdini;
 • 24/6-2023 – Alojzijeva maša v Gerečji vasi s pričetkom ob 17.00 uri;
 • 17/7 do 21/7-2023 – oratorij na Hajdini (prijavljenih 150 otrok in 60 animatorjev);
 • 23/7-2023 – srečanje bolnih na Hajdini;
 • 15/8-2023 – žegnanje v Slovenji vasi;
 • 18/8-2023 – celodnevno čaščenje;
 • 9/9-2023 – škofijski molitveni dan na Ptujski gori;
 • 11/9-2023 – začetek veroučnega leta;
 • 14/9-2023 – naslednja seja ŽPS;

 

Sejo ŽPS smo zaključili ob 21.15 uri z zaključno molitvijo.

 

Potek seje zapisala:

Brigita Mesarič