Z A P I S N I K  7. REDNE SEJE ŽPS

 

 

7. redne seje članov ŽPS-a, ki je bila v četrtek 23.marca 2023, ob 19.00 uri, v veroučni učilnici na Hajdini.

 

 

Dnevni red:

 

1.Uvodna molitev in pozdrav

2.Ugotovitev prisotnosti

3.Pregled zapisnika zadnje seje

4 Jasno spregovoriti

5.Cvetna nedelja in sveto tridnevje

6.Razno

 

Predložen dnevni red se potrdi v predloženi vsebini razen, da se bosta točka 5 in 6 zamenjali in bomo pod točko 5 obravnavali »Razno« in pod točko 6 »Cvetna nedelja in sveto tridnevje«.

Ob pričetku je župnik razdelil vsem prisotnim knjižico »Poslanstvo družine: Ljubezen«.

 

K točki 1

Uvodna molitev in pozdrav

Sejo je pričel in vodil g. župnik Marijan Fesel, ki je pozdravil vse prisotne člane ŽPS. V nadaljevanju je sledila molitev.

 

K točki 2

Ugotovitev prisotnosti

Opravičeno odsotni so bili: Andrej Tumpej, Milan Brodnjak, Marjana Kostanjevec, Manja Gabrovec, Marjan Intihar, Katja Drevenšek, Alojzija Malinger, Irena Kramar in Andreja Nahberger.

 

K točki 3

Pregled zapisnika zadnje seje

ŽPS je potrdil zapisnik 6.redne seje, ki je bila 26/1-2023 v predloženi vsebini. Sklepe, ki smo jih zapisali poskusimo vsi člani ŽPS po najboljši meri realizirati.

 

K točki 4

Jasno spregovoriti

Prebran je bil svetopisemski odlomek Jn 1, 14-18.

Vsi smo povabljeni k pogumnemu in neustrašnemu govoru, torej z vključevanjem svobode, resnice in ljubezni. Za jasen pogovor o veri je potrebno določeno znanje in zavest o tem, kdo in kaj sem. Trenutno je v naši družbi versko znanje šibko. Jezus vpliva na nas, da bi živeli drugačno življenje kot drugi. Vprašajmo se s kom in kdaj govorimo o naši veri? Članica ŽPS predstavi lep primer, ko se poveže z družino, ki ni verna  iz svoje vasi in ni seznanjena z verskimi običaji ob Božiču, si pa le-te želi spoznati in tudi razumeti. Z veseljem družini predstavijo običaje od blagoslova, do molitve in pesmi, ki jih družina z veseljem opravlja tudi v bodoče naprej.

O veri se premalo pogovarjamo ali pa se zgolj pogovarjamo v varnem okolju. Sami se vprašajmo zakaj se ne upamo izpostaviti in postaviti za svojo vero. Manjka nam poguma za odkrito komunikacijo. Vsi skupaj se trudimo, da bomo jasno spregovorili kot Janez Krstnik.

 

K točki 5

Razno

 • 26/3-2023 ob 16.00 uri – Šterntalski križev pot – molitev za Ukrajino, za žrtve potresa v Turčiji in žrtve, ki so umrle v Šterntalu.
 • 28/3 in 30/3-2023 – župnik in kaplan + sodelavke Karitas – obisk starejših po domovih upokojencev. Obiskali bodo 12 domov.
 • 26/3 do ¼-2023 – radijski misijon – nagovor Marjana Turnšek ob 12.15 uri ali 17.00 uri.
 • 2/4-2023 – Cvetna nedelja – družinski križev pot pri sv.Ani ob 15.00 uri.
 • 8/4-2023 – blagoslov Velikonočnih jedi
 • 15/4-2023 – duhovne vaje za prvoobhajence
 • 16/4-2023 – srečanje zakoncev jubilantov
 • 30/4-2023 – nedelja dobrega pastirja; v Kidričevem maša - molitev za duhovne poklice ob 16.00 uri;
 • 7/5-2023 – Florjanova nedelja;
 • Spovedni dan bo v petek 31/3-2023 – celodnevna spoved v Kloštru na Ptuju od 08.00 do 20.00 ure;
 • Predlaga se, da se pri sv. maši obnovi spovedni obred in povabi ljudi k spovedi; nekateri ljudje se bojijo pristopiti k sv. spovedi, ker so pozabili potek  (molitev, …) in jih je sram zaradi neznanja ali pa že zelo dolgo niso pristopili k spovedi;
 • Verouk – od 1-6. razreda – opravili katehezo (brez 5.razreda) z otroci in starši; prisotnih bilo 30 staršev – pohvalno in s to prakso bi nadaljevali.
 • Pohvali se  organizacija žegnanja v Kungoti, ki je bilo v nedeljo 5/3-2023.
 • Predlaga se, ali je možno, da je nedeljska maša v Kungoti ob 08.30 uri in ne ob 07.30 uri; župnik poda mnenje na naslednji seji ŽPS.
 • Župnik vsem prisotnim vošči blagoslovljene Velikonočne praznike.
 • 25/5-2023 – naslednja seja ŽPS ob 19.30 uri;

 

K točki 6

Cvetna nedelja in sveto tridnevje

Zaradi odsotnosti župnika nam je Milena Pintarič predstavila točko 6 »Cvetno nedeljo in sveto tridnevje« z ponazorjeno sliko in besedo.

 

Veliki teden traja od cvetne nedelje do velikonočne nedelje. Postni čas traja 40 dni. Velikonočni čas pa zaključimo z Belo nedeljo.

Cvetna nedelja – zelenje, presmeci – so simboli miru, takrat bili pozdrav Kristusu kralju- simbol zmagoslavja;

Jeruzalem – pot; Jezus je potoval 3 leta iz Galileje v Jeruzalem. Simbolna pot – pot v Cerkev. Življenje je vedno eno samo potovanje.

Osliček – Jezus jezdi na osličku – pomeni miroljubni kralj, kralj bolanih in trpečih;

Hozana pomeni, daj nam vendar rešitev!

Veliki četrtek

Zadnja večerja – povabljeni vsi apostoli tudi Juda.

Na zadnji večerji so prejeli:

 • Zakrament evharistije (sveta maša)
 • Zakrament mašniškega posvečenja (apostoli so postali duhovniki)
 • Zakrament ljubezni

Razdelitev kruha in vina – dan slovesa. Vsem pokaže in vse pove, razdeli svoje premoženje. Apostoli postali duhovniki. Svoje življenje so posvetili Jezusu. Duhovnik je živa priča Jezusa.

Veliki petek

 1. Kaj je dosegel s svojo smrtjo – ZMAGO.
 2. ODKUPITEV – Bog dal Jezusa za ceno svobode vseh nas.
 3. OPRAVIČENJE – Pokaže na Boga kot pravičnega sodnika.
 4. SPRAVA- Greh je prekinitev prijateljstva z Bogom. Bog je deloval, da bi nas odpravil suženjstva, da bi lahko bili prijatelji z njim.
 5. ODREŠENJE – Jezus prevzel krivdo in sebe daroval.

Velika sobota

Velika sobota je za nas kristjane dan čaščenja Božjega groba. V petek je Jezus Kristus umrl na križu, v soboto je mrtev ležal v grobu. Zato se velika sobota zvečer nadaljuje z velikonočno vigilijo - obredom veselega pričakovanja vstajenja. Pomembna dela večernega bogoslužje sta slavje luči (luč simbolizira vstalega Kristusa) in vesela aleluja (hvalnica vstalemu Kristusu).

Velika noč

Na Veliko noč je vstajenjska procesija, na čelu katere nosijo kip vstalega Kristusa. Procesija se začne v cerkvi, pri božjem grobu, z izpostavitvijo (tokrat nezagrnjene) monštrance in s petjem slovesne Aleluje ter primerne velikonočne pesmi, ki jo cerkveni pevci nadaljujejo v procesiji, to je slovesnem mimohodu. Ko se procesija vrne v cerkev, sledi zahvalna pesem. Po blagoslovu z najsvetejšim duhovnik spravi monštranco v tabernakelj, zatem pa počasti (pokadioltar, slovesno mašno opravilo pa se nadaljuje s Slavo in glavno mašno prošnjo iz misala.

 

Sejo ŽPS smo zaključili ob 20.40 uri z zaključno molitvijo.

 

 

Potek seje zapisala:

Brigita Mesarič