Z A P I S N I K  6. REDNE SEJE ŽPS

 ki je bila v petek 26.januar 2023,  ob 17.30 uri, v veroučni učilnici na Hajdini.

 

Dnevni red:

 

1.Uvodna molitev in pozdrav

2.Ugotovitev prisotnosti

3.Pregled zapisnika zadnje seje

4. Prijatelji na poti

5.Praznovanje

6.Razno

 

Predložen dnevni red se potrdi v predloženi vsebini.

 

K točki 1

Uvodna molitev in pozdrav

Sejo je pričel in vodil g. župnik Marijan Fesel, ki je pozdravil vse prisotne člane ŽPS. Seji je prisostoval tudi kaplan Primož Lorbek. V nadaljevanju je sledila molitev Sinoda 21-23 – molitev za sinodalno Cerkev.

 

K točki 2

Ugotovitev prisotnosti

Opravičeno odsotni so bili: Milena Pintarič, Emil Krajnc, Branko Horvat, Marjana Kostanjevec, Ivan Ambrož, Andreja Špurej, Terezija Feguš, Dragica Vegelj in Irena Kramer.

 

K točki 3

Pregled zapisnika zadnje seje

ŽPS je potrdil zapisnik 5.redne seje, ki je bila 18/11-2022 v predloženi vsebini. Dopolni se samo z imenom in priimkom zapisnikarice – Andreja Nahberger.

 

K točki 4

Prijatelji na poti

Prebran je bil svetopisemski odlomek Jn 15, 12-17.

Odlomek, ki je bil prebran pove bistvo našega krščanskega življenja.  V Cerkvi in družbi smo drug ob drugem na isti poti. Človek ne more biti sam in ne more se iz vsega izključiti. Pred očmi imejmo konkretne ljudi, konkretne skupine in dogodke v preteklem letu. Razmislimo o dveh vprašanjih in sicer : kdo je del naše Cerkve, naše župnije in kdo so tisti, ki so ostali zunaj našega dosega? Sami vidimo, kako je lažje zbrati v neki vasi ljudi za pomoč in sodelovanje v Cerkvi in v nekaterih težje. Slovenja vas je vzor vsem vasem v župniji. V župnijski cerkvi je problem že branje berila. Bilo bi lepo, da to prevzame kdo iz župnije in da ni to vedno skrb župnika in kaplana. V preteklosti so bili ljudje medsebojno bolj povezani, ljudje so se družili in si medsebojno pomagali, sedaj prevladuje med ljudmi zamerljivost in preobčutljivost. V teh časih ljudje tudi Cerkev gledajo postrani zaradi cerkvenih odločitev in njenih nazorov. ga. Cartl  moti, da starši otroke pripeljejo k maši, potem odpeljejo a se skupaj s otroci ne udeležijo svete maše. Pozabljajo, da vzgled starša vzgaja otroka.

Duh mesta prehaja na deželo-nikogar ne rabiš, nikogar ne poznaš in ne želiš niti nikogar spoznati. Individualizem je postal zelo močan med nami. Pojavljajo se nam problemi pri pridobitvi novih ljudi, ki bi opravljali molitev pred mašo, brali berilo, primanjkujejo nam ministranti, zato si zadanimo sledeče naloge:

1.naloga - v življenje ponovno postavimo pridobitev novih članov ministrantov, ustanovimo mladinski bend in oživimo mladinski zborček (pri tem lahko aktivno pomagajo animatorji).

2.naloga – pridobimo zainteresirane vernike za opravljanje molitve pred mašo (prosimo za pomoč molitveno skupino) in pridobitev bralcev berila (pri oznanilih objavimo in prosimo, da se predlaga ljudi, ki bi bili primerni in ki soglašajo, posledično pa bi se pripravil plan in razporeditve bralcev, kdaj pride kdo na vrsto za branje).

3.naloga – pri maši ponovno lahko župnik vernikom razloži kako in kdaj je prišlo do molitve rožnega venca, kako se moli in ponovno obrazloži potek maše, ker nekateri verniki ne poznajo osnovnih stvari.

Cerkev smo mi, tako, da skupno naredimo za našo vero čim več, kar je v naši moči.

 

K točki 5

Praznovanje

Prebran je bil svetopisemski odlomek Jn 4, 44-54.

Skupna hoja je mogoča le, če temelji na skupnem poslušanju Božje besede in obhajanju evharistije. Na tej poti smo vsi skupaj tudi tisti, ki ne hodijo k maši. Kaj konkretnega lahko naredimo za bolj dejavno vključevanje vernikov? Božična devetdnevnica, križev pot, … so zelo slabo obiskani. Če hočemo Boga nagovarjati, moramo biti vzgled in sami nekaj na tem narediti. Nekateri ljudje se pri bogoslužju ne želijo izpostavljati, manjka jim čuta pripadnosti, nekateri pa se čutijo nezaželeni, bojijo se, kaj si bodo o njih mislili drugi, zopet drugi so preveč dominantni, ne prenesejo sodelovanja in so pretirano kritični. Ne pozabimo – skupna molitev in bogoslužja ne krepijo samo osebne vere, ampak tudi moč skupnosti. Kdor moli skupaj, ostane skupaj.

 

K točki 6

Razno

  • 29/1-1/2-2023 – duhovne vaje v Celju, udeležita župnik in kaplan;
  • 31/1-2023, torek – izobraževanje sodelavcev Karitas ob 17.00 uri v reflektoriju na Ptuju;
  • 8/2-2023 – dan odprtih vrat  - info center na Sp. Hajdini
  • 11/2-2023 – občinska proslava ob slovenskem kulturnem prazniku v Skorbi;
  • 14/2-2023 – dekanijsko srečanje Karitas na Hajdini;
  • 5/3-2023 – žegnanje v Kungoti ob 10.00 uri – vabljeni vsi člani ŽPS, da se dogodka udeležimo;
  • 12/3-2023 – Dekanijsko srečanje pastoralni svetov v Vitomarcih ob 15.00 uri; dobimo se ob 14.15 uri na cerkvenem parkirišču, da se skupaj odpravimo v Vitomarce;
  • 23/3-2023 – seja ŽPS ob 18.30 uri.

 

 

 

Sejo ŽPS smo zaključili ob 20.15 uri z zaključno molitvijo župnika Marijana Fesla.

 

Potek seje zapisala:

Brigita Mesarič