ZAHVALA OB SKLEPU ORATORIJA 

Imaš moč! To je bilo geslo letošnjega oratorija, katerega osrednji lik je bil legendarni junak Peter Klepec doma iz Osilnice, ki naj bi zaradi svoje nenavadne moči pregnal Turke iz Zgornjekolpske doline. Mi na oratoriju nismo preganjali Turkov, pokazala pa se je moč v najrazličnejših oblikah. To sem v teh dneh zelo konkretno doživljal na svoji lastni koži. Večkrat sem se namreč spomnil na sliko mojega starega očeta, ki stoji kot Maistrov borec naslonjen na mizo in pod nogami napis v latinščini Viribus unitis – kar v prevodu pomeni Z združenimi močmi. Ta teden se je resnično pokazalo kakšno moč imaš, če delaš z združenimi močmi. Če zaupaš Bogu, imaš moč. Če zaupaš Primožu in animatorjem, imaš moč. Če zaupaš otrokom in njihovim staršem, imaš moč. Če verjameš, da obstajajo dobri ljudje, ki bodo podprli oratorijski projekt, imaš moč. 
Zato najprej tebi Primož, naš kaplan, ki si glava in duša oratorija, veliki Bog plačaj. Če se ti pred tremi leti ne bi prikazal na Hajdino, Bog ve, če bi imeli oratorij, ker sem pač sam mislil, da to pri nas ne bo šlo. In gre več kot odlično! Sem ti hvaležen, da si bil dovolj vztrajen in si me prepričal v oratorijski projekt. Bog povrni vam animatorjem, brez katerih si ni mogoče predstavljati oratorija – čudoviti ste bili! Hvala voditeljem delavnic: Dragici Vegelj, Denisu Krajncu, Piji Panič, Valeriji Vogrinec Potočnik, Nastji Nylaander, Ernestu Kokotu, kmetiji Murko in Policijski postaji Ptuj. Bog povrni vam otroci, ki ste se vključili v oratorij.  Hvala vam staršem, ki ste nam jih zaupali. Brez sponzorjev in donatorjev si seveda tako velikega projekta ni mogoče niti zamisliti. Stroški oratorija namreč znašajo 9.806 €. Od tega je bil prispevek staršev 2.415 € in 1.764 € smo zbrali s pločevinkami z rožicami, skupaj torej 4.179 €. Razliko v višini 5.627 €, Bog jim stoterno povrni, so pokrili donatorji in sponzorji. Z veseljem bom prebral njihova imena: Marko in Metka Drobnič Gerečja vas, Martin in Nataša Turk Ptujska Gora, Emil in Mateja Ogrizek Zg. Hajdina, Občina Hajdina, Janez Karnekar Cerkvenjak, Perutninarstvo Brigita in Karl Svenšek Gerečja vas, Trgonet – Dragica in Janko Vegelj Slovenja vas, Lekarna pri sv. Martinu – Metoda Meško Žitnik Zg. Hajdina, Specialistična internistična ambulanta – dr. Marta Simonič Zg. Hajdina, Pomlad d.o.o. – Martin in Marija Drevenšek Gerečja vas, Gandin MBS – Milan in Silva Brodnjak Zg. Hajdina, Avtoprevozništvo Cartl – Darko Cartl Zg. Hajdina, Papirnica Bukvica Ptuj, Angela in Rajko Cartl Zg. Hajdina, Darja in Damjan Pleteršek Slovenja vas, Martina in Branko Horvat Draženci, Bojan in Brigita Vrabl Zg. Hajdina, Felnar d.o.o. in Drago Ljubec Sp. Hajdina, Anica Drevenšek in Društvo upokojencev Hajdina, Avtoprevozništvo Sonja Franc in Sonja Vogrinec Zg. Hajdina, Ema in Jakob Kokol Skorba, Angelca in Stanko Vogrinec Hajdoše, Cvetka in Janko Merc Zg. Hajdina, Mateja in Tomi Gojkošek Draženci, Vlado in Jelka Zupanič Sp. Hajdina, Marjana Miklaužič Gerečja vas, Bernarda in Aleksander Stojanovič Skorba, Julijana in Stanko Metličar Zg. Hajdina, Jani in Janja Lajh Draženci, Nova Reha Branko in Marija Šmigoc Gerečja vas, Andrej in Brigita Tumpej Zg. Hajdina, Katica Zajšek Skorba, Viktor in Sabina Hotko Skorba, Franc Kancler in Irena Junger Sp. Hajdina, Gostilna Čelan Slovenja vas, Uroš in Barbara Krajnc Skorba, Nataša in Kristjan Sitar Hajdoše, Janko in Frančiška Lorbek Zavrč, PGD Hajdina, Franc in Marija Žunkovič Hajdoše, Marta Sitar Zg. Hajdina, neimenovani iz Gerečje vasi in Kungote, članice ženske skupine Lilije, Karolina Roškar in Drago Klinc Hajdoše, Marta Jerenko Slovenja vas, Vilma Angel in Terme Ptuj, Irena in Iztok Ogrizek Zg. Hajdina, Marija in Karl Furek Draženci, Andrej in Marjana Kostanjevec Draženci, Hinko in Terezija Emeršič Zg. Hajdina, družina Vrbnjak Sp. Hajdina, Veterinarska ambulanta za male živali Damijan Peklar Slovenja vas, Hozjan Roman Maribor, Monet Danijel in Barbara Lipavšek Hajdoše, Zvonko in Brigita Glažar Hajdoše, Angela Trafela Skorba, Anica in Franc Drevenšek Gerečja vas, Peter Vauda in Vesna Visočnik Zg. Hajdina, Terezija Glažar Hajdoše, Marija in Anton Lipavšek Zg. Hajdina, Franc in Vera Zagoranski Hajdoše, Andrej in Bernarda Kancler, Gerečja vas, Družina Mlinarič, Cafuta, Kmetec Zg. Hajdina, Top avtomobili Žiga in Jana Toovrnik Hajdoše, Majda in Franc Turnšek Hajdoše, Kmetija Drevenšek Gerečja vas, Ribiško društvo Žejne ribice Draženci in Restavracija Pan. Za pomoč pri pripravo obloženih kruhkov se zahvaljujem Marinki Malinger, Renati Gabrovec, Angelci Mlakar, Mariji Tement, Nežiki Leljak, Barbari Kokol Krajnc in Damjani Lončarič. Bog povrni Liziki Cestnik za peko rogljičkov in vsem gospodinjam, ki ste za ponovitev nove maše spekle toliko peciva, da smo ga imeli dovolj še za oratorij. Hvala tudi tistim, ki ste molili za naš oratorij. Vsem skupaj še enkrat veliki Bog plačaj. Župnik in kaplan vam kličeva: Ne pozabite - le povezani imamo moč. In ker ste mi vsi našteti in neimenovani dali moč, vas že sedaj lepo vabim k sodelovanju na 4. hajdinskem oratoriju, ki bo potekal od 13. do 17. julija 2020.