Žegnanje sv. Kunigunde

Žegnanjsko slovesnost je vodil p. Martin Vidovič iz kloštra.