Koncert kvinteta Prekmurci

g. župnik Marjan Fesel je takole nagovoril pevce:

Med nami prisrčno pozdravljam kvintet Prekmurci s Tišine in njihovega umetniškega vodjo. Kvintet se nam bo predstavil z repertoarjem božičnih pesmi. Hvala vam, dragi prijatelji, za melodije, ki nam jih boste poklonili s svojimi glasovi.