Sv. krst so v letu 2017 prejeli:

  1. Šmintič Lan, Slovenja vas
  2. Furek Ana, Zg. Hajdina
  3. Tekmec Tim, Hajdoše
  4. Sagadin Jure, Slovenja vas
  5. Lešnik Katarina, Gerečja vas
  6. Zupanič Anej, Hajdoše
  7. Polanec Lea, Hajdoše
  8. Gomboc Luka, Sp. Hajdina
  9. Drevenšek Lina Zg. Hajdina
  10. Drevenšek Matija Gerečja vas