Sv. zakon so v letu 2017 sklenili:

  1. Drevenšek Andrej – Kokol Andreja
  2. Postružnik Dejan – Ferš Sanijela
  3. Ules Tibor – Kralj Mojca
  4. Vidovič Daniel – Fišer Nina